Ortaklarımıza duyurulur;


S.S.SEFERİHİSAR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE  İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 


   2021 yılı Olağan genel kurulunun 24 MAYIS 2022 Salı günü Saat : 10.00 da Tepecik Mahallesi Bahçeköy Önü Küme Evleri No:54 SEFERİHİSAR İZMİR adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. 

   Toplantının gerçekleşmemesi halinde ikinci toplantının 02 Haziran 2022 Perşembe  günü 


saat: 10.00 da aynı adreste yapılacaktır.


Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul’a katılmalarına engel teşkil eden bir durum sebebi ile gelemeyecek  olanların, kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri rica olunur. 


    Not: Eş ve birinci derecede akrabalar için (ortağın çocuğu, ortağın eşi veya eşinin anne-babası) için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Ortaklar birbirlerinin vekaleti ile temsil edilebilirler. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınan kişiler   vekaleten oy kullanamazlar.    

   TUĞBA HİLAL AVCI

                                                                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI


S.S.SEFERİHİSAR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE  İŞLETME KOOPERATİFİ 

2021 YILI  OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ    


 1. Açılış, Yoklama ve Başkanlık Divanının Seçimi
 2. Saygı Duruşu,
 3. Genel Kurul tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi,
 4. 2021 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması, 2021 Yılı Bilanço ve    

            Gelir Gider Hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

 1. Yönetim ve Denetim kurullarını ibrası,
 2. Kooperatif Anasözleşmesinin Madde 10 Ortaklık Şartları Maddesinin değişikliğinin    

            görüşülüp karara bağlanması,

 1. 2022 yılı Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 2. 2022 yılında yapılacak olan işlerin görüşülmesi, 
 3. Üye aidatlarının görüşülüp karara bağlanması, Geç ödemelerde Gecikme Faizi oranının 

            belirlenmesi,

 1. Yönetim ve Denetim Kurullarının hak ve huzurlarının görüşülmesi,
 2. Yönetim ve Denetim Kurullarının 4 (Dört) yıl için seçimi,
 3. Dilek, Temenniler ve Kapanış,