KARAR SIRA NO…………..…:   2023/02

KARAR TARİHİ……………....:   19/09/2023  

KARARIN MEVZUU.;………..:   Ertelemeli Genel Kurul Toplantısı Hk.

TOPLANTIYA KATILANLAR:   Tuğba Hilal AVCI, Demet KÜTÜKÇÜ  SAFÇI,

                                                        Seyhan FİL

                                                     

KARARIN METNİ

     Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

 • Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan genel kurul toplantısı 20 Haziran 2023 tarihinde ertelenmiştir. Ertelemeli 2022 yılı genel kurulunun 20 Ekim 2023 Cuma günü Saat : 12.00 de Tepecik Mahallesi Bahçeköy Önü Küme Evleri No:54 SEFERİHİSAR İZMİR adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.


 • Gündemin aşağıdaki gibi belirlenmesine ve tüm üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.S.S.SEFERİHİSAR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE  İŞLETME KOOPERATİFİ

2022 YILI  OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ   


 • Açılış, Yoklama ve Başkanlık Divanının Seçimi
 • Saygı Duruşu,
 • Genel Kurul tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi,
 • 2022 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması, 2022 Yılı Bilanço ve

            Gelir Gider Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

 • Yönetim ve Denetim kurullarını ibrası,
 • 2022 yılı Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 • Kooperatifin Tasfiyeye girişinin görüşülüp karara bağlanması
 • Tasfiye Kurulunun Seçimi.
 • Dilek, Temenniler ve Kapanış,Tuğba Hilal AVCI                          Demet Kütükçü  SAFÇI            Seyhan FİL     

              YÖN.KUR.BAŞKANI                           YÖN.KUR.BŞK.YRD.             MUHASİP ÜYE                


İletişim ve Sorularınız İçin: 

info@seferikadinlar.com